Gian hàng trực tuyến XaHa

Cách kiểm tra số Serial của Kindle

Kindle

Cách kiểm tra số Serial của Kindle

Để biết bạn có kiểu Kindle nào hãy kiểm tra số Serial thiết bị của bạn.

Có 3 cách để xem số Serial chiếc Kindle của bạn:
1. Xem trực tiếp trên máy: Chọn Setting -> Device Option -> Device Info -> Màn hình hiển thị thông tin máy và số Serial.
2. Xem trên tài khoản Amazon của bạn: Chọn Manage Your Content and Devices -> Device -> Kindle -> Biểu tượng chiếc kindle của bạn -> Màn hình hiển thị thông tin máy và số Serial.
3. Xem trên hộp đựng sản phẩm (Thường số Serial được ghi ở mặt sau hoặc mặt đáy tùy vào các phân loại).

KindleSerialNumbers.jpg

KindleSerial.jpg

Tiền tố S/N Tên Model Biệt hiệu Ghi chú 
 
B0 01 , B1 01 Kindle 1 K1
B0 02 Kindle 2 US (Sprint) K2
B0 03 Kindle 2 quốc tế (AT&T) K2, K2I
B0 04 Kindle DX US DX
B0 05 Kindle DX quốc tế DX, DXI
B0 09 Kindle DX Graphite DXG
B0 08 Kindle 3 WiFi K3, K3W
B0 06 Kindle 3 3G + WiFi (Hoa Kỳ và Canada) K3, K3G LƯU Ý: Một số khách hàng Châu Âu cũng có thể nhận được mô hình này.
B0 0A Kindle 3 3G + WiFi (Châu Âu) K3, K3GB
B0 0C Kindle PaperWhite không bán (DÀNH CHO NGƯỜI THỬ NGHIỆM)  
B0 0E Kindle 4 NoTouch Silver (2011) K4, K4S
B0 0F Kindle Touch 3G + WiFi (Kindle 5) (Hoa Kỳ và Canada) [Hầu hết] K5, KT
B0 11 Kindle Touch WiFi (Kindle 5) K5, KT, K5W
B0 10 Kindle Touch 3G + WiFi (Kindle 5) (Châu Âu) K5, KT, K5G
B0 12 Kindle 5 (Không xác định) K5 Nếu bạn tình cờ chạm tay vào một trong những thứ này, xin hãy khai sáng cho chúng tôi!
B0 23 , 90 23 Kindle 4 NoTouch Black (2012) K4, K4B [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.1]
B0 24 Kindle PaperWhite WiFi PW [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.3]
B0 1B Kindle PaperWhite 3G + WiFi (Mỹ) [Hầu hết] PW, PWG [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.3]
B0 20 Kindle PaperWhite 3G + WiFi (Brazil) PW, PWBR [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.8]
B0 1C Kindle PaperWhite 3G + WiFi (Canada) PW, PWC [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.7]
B0 1D Kindle PaperWhite 3G + WiFi (Châu Âu) PW, PWGB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.4]
B0 1F Kindle PaperWhite 3G + WiFi (Nhật Bản) PW, PWJ [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.5.6]
B0 D4 , 90 D4 Kindle PaperWhite 2 (2013) WiFi (Hoa Kỳ, Quốc tế) PW2 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.0]
B0 5A , 90 5A Kindle PaperWhite 2 (2013) WiFi (Nhật Bản) PW2, PW2J [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.0]
B0 D5 , 90 D5 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Mỹ) [Hầu hết] PW2, PW2G [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.0]
B0 D6 , 90 D6 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Canada] PW2, PW2GC [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.2]
B0 D7 , 90 D7 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Châu Âu) PW2, PW2GB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.0]
B0 D8 , 90 D8 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Nga) PW2, PW2GR [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.0]
B0 F2 , 90 F2 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Nhật Bản) PW2, PW2GJ [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.0]
B0 17 , 90 17 Kindle PaperWhite 2 (2013) WiFi (4GB) (Hoa Kỳ, Quốc tế) PW2, PW2IL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.3]
B0 60 , 90 60 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Châu Âu) PW2, PW2GBL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.3]
B0 62 , 90 62 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Mỹ) [Hầu hết] PW2, PW2GL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.3]
B0 5F , 90 5F Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Canada) PW2, PW2GCL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.4]
B0 61 , 90 61 Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Brazil) PW2, PW2GBRL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
B0 C6 , 90 C6 Kindle Basic (2014) KT2, CƠ BẢN [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.3]
B0 DD , 90 DD Kindle Basic (2014) (Úc) KT2, CƠ BẢN [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
B0 13 , 90 13 Kindle Voyage WiFi KV [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.4]
B0 54 , 90 54 Kindle Voyage 3G + WiFi (Mỹ) KV, KVG [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.4]
B0 53 , 90 53 Kindle Voyage 3G + WiFi (Châu Âu) KV, KVGB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.4]
B0 2A Kindle Voyage 3G + WiFi (Nhật Bản) KV, KVGJ [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
B0 52 , 90 52 Kindle Voyage 3G + WiFi (Mexico) KV, KVGM [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0G1 Kindle PaperWhite 3 (2015) WiFi PW3 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0G2 Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Mỹ) [Hầu hết] PW3, PW3G [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0G4 Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Mexico) PW3, PW3GM [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0G5 Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Châu Âu, Úc) PW3, PW3GB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0G6 Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Canada) PW3, PW3GC [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0G7 Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Nhật Bản) PW3, PW3GJ [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0KB White Kindle PaperWhite 3 (2015) WiFi PW3W [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0KC White Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Nhật Bản) PW3W, PW3WGJ [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0KE White Kindle PaperWhite 3 (2016) 3G + WiFi (Quốc tế) PW3W, PW3WGI [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0KF White Kindle PaperWhite 3 (2016) 3G + WiFi (Quốc tế) PW3W, PW3WGIB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0LK Kindle PaperWhite 3 (2016) WiFi, 32GB (Nhật Bản) PW3-32B, PW3JL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G09 0LL Giấy Kindle trắngWhite 3 (2016) WiFi, 32GB (Nhật Bản) PW3-32W, PW3WJL [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G0B 0GC WiFi Kindle Oasis KOA [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G0B 0GD Kindle Oasis 3G + WiFi (Mỹ) [Hầu hết] KOA, KOAG [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G0B 0GR Kindle Oasis 3G + WiFi (Quốc tế) KOA, KOAGI [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G0B 0GU Kindle Oasis 3G + WiFi (Châu Âu) KOA, KOAGB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G0B 0GT Kindle Oasis 3G + WiFi (Trung Quốc) KOA, KOAGCN [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.6]
G00 0K9 Kindle Basic 2 (2016) KT3 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G00 0KA White Kindle Basic 2 (2016) KT3, KT3W [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G00 0P8 Kindle Oasis 2 (2017) WiFi 8GB (Đức, Ý, Mỹ) KOA2, KOA2W8 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G00 0S1 Kindle Oasis 2 (2017) WiFi + 3G 32GB (Mỹ) KOA2, KOA2G32 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G00 0SA Kindle Oasis 2 (2017) WiFi 32GB (Nhật Bản, Ý, Anh, Mỹ) KOA2, KOA2W32 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G00 0S2 Kindle Oasis 2 (2017) WiFi + 3G 32GB (Châu Âu) KOA2, KOA2G32B [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.5]
G00 0P1 Champagne Kindle Oasis 2 (2017) WiFi 32 GB KOA2, KOA2W32C [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 0PP , G8S 0PP Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 8GB PW4 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.6]
G00 0T6 , G8S 0T6 Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 32 GB PW4-32, PW4L [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.6]
G00 0T1 Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi + 4G, 32GB PW4-32, PW4LG [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.6]
G00 0T2 Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi + 4G, 32GB (Châu Âu) PW4-32, PW4LGB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.6.6]
G00 102 Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 8GB (Ấn Độ) PW4, PW4IN [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 0T3 Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi + 4G, 32GB (Nhật Bản) PW4-32, PW4LGJP [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 16T , G8S 16T Giấy Kindle Twilight BlueWhite 4 (2018) WiFi, 8GB PW4, PW4TB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 16Q Giấy Kindle Twilight BlueWhite 4 (2018) WiFi, 32GB PW4, PW4LTB [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 16U Plum Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 8GB PW4, PW4P [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 16V , G8S 16V Sage Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 8GB PW4, PW4S [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 103 Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 32GB (Ấn Độ) PW4, PW4LIN [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 16R Plum Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 32 GB PW4, PW4LP [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 16S Sage Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 32 GB PW4, PW4LS [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G09 10L Kindle Basic 3 (2019) KT4 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G09 0WH White Kindle Basic 3 (2019) KT4, KT4W [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G09 0VB Kindle Basic 3 (2019) Phiên bản dành cho trẻ em KT4, KT4KE [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G09 0WF White Kindle Basic 3 (2019) (8GB) KT4, KT4W8 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 11L Champagne Kindle Oasis 3 (2019) WiFi (32 GB) KOA3, KOA3W32C [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 0WQ Kindle Oasis 3 (2019) WiFi + 4G (32GB) Nhật Bản KOA3, KOA3G32JP [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 0WN Kindle Oasis 3 (2019) WiFi + 4G (32GB) KOA3, KOA3G32 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 0WM Kindle Oasis 3 (2019) WiFi (32 GB) KOA3, KOA3W32 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
G00 0WL Kindle Oasis 3 (2019) WiFi (8GB) KOA3, KOA3W8 [Hỗ trợ được thêm vào KindleTool 1.7.0]
 
D01E Kindle Fire ( Kindle 6 )
D026 Kindle Fire 2
D025 Kindle Fire HD 7 “16GB ( Kindle 7 )
D059 Kindle Fire HD 7 “32GB
B0C9 Kindle Fire HD 8.9 “16GB
B0CA Kindle Fire HD 8.9 “32GB
B0CB Kindle Fire HD 8.9 “4G 32GB
B0CC Kindle Fire HD 8.9 “4G 64GB
00D2 Kindle Fire HD 7 “8GB (2013)
00D3 Kindle Fire HD 7 “16GB (2013)
D0FB Kindle Fire HDX 7 “16GB (2013)
00A9 Kindle Fire HD 6 “8 GB (2014)
G0K0 Kindle Fire 7 “8 GB (Thế hệ thứ 5) (2015)
G000 Kindle Fire 7 “8 GB (Thế hệ thứ 5) (2016)
G0W0 Kindle fire 7 8 GB (Thế hệ thứ 7) (2017)
G090ME Kindle Fire HD 8 (Thế hệ thứ 7) (2017)

LƯU Ý: Khi bạn thêm thiết bị eInk mới vào bảng này, vui lòng PM NiLuJe (với đủ thông tin chi tiết để xác định thiết bị đó: màu sắc, kết nối mạng, dung lượng lưu trữ, quốc gia mua/điểm đến) khi bạn thực hiện để KindleTool có thể được cập nhật hỗ trợ nó :).

0 0 votes
Đánh Giá
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments
EgUbLu-xX97Wv2dhKPCqeG47Ja_UzxnU6yx8KzZ7G6o
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Have no product in the cart!
0
liên hệ qua zalo liên hệ qua telegram